Mēs vēlamies garantēt savu pakalpojumu kvalitāti.

Nodarbinām speciālistus ar filoloģisko izglītību, kuri ir izturējuši mūsu biroja testus.

Lai nodrošinātu maksimāli adekvātus un precīzus tulkojumus, strādājam, vadoties pēc šādas vairāku soļu shēmas:
- tulkotājs pārtulko tekstu;
- korektors pārbauda tulkojuma atbilstību oriģinālam, labo stilu un pareizrakstību;
- sarežģīta tehniska teksta gadījumā terminoloģiju pārbauda pieaicināts tehniskais speciālists;

- pēc pasūtītāja vēlēšanās tulkojumu svešvalodā rediģē speciālists, kuram attiecīgā valoda ir dzimtā.
Tādējādi viena tulkojuma veikšanā tiek iesaistīti 2-3 cilvēki. Pēc tam tulkojums tiek nodots pasūtītājam.

 

Pasūtītāju interesēs ir dot mums pietiekami daudz laika darba veikšanai, jo pretējā gadījumā ir grūti nodrošināt maksimāli iespējamo kvalitāti.

Vispārīgie noteikumi un nosacījumi »